Laser Club

H εταιρεία με την επωνυμία « LASER CLUB », που εδρεύει στο Παγκράτι Αττικής (Ευτυχίδου 47, Αθήνα) είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών και επισκεπτών των καταστημάτων της, τα οποία επεξεργάζεται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Η LASER CLUB στο πλαίσιο της λειτουργίας των καταστημάτων και των υπηρεσιών της λαμβάνει προσωπικά δεδομένα κυρίως από τα ίδια τα υποκείμενα, δηλαδή τους πελάτες και τους επισκέπτες των καταστημάτων της. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αφορούν της κατοχή και χρήση της κάρτας πιστότητας, ειδικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μας, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, διαχείριση συστημάτων ασφάλειας του χώρου, την επικοινωνία σας μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα κλπ.

Το σύνολο των δεδομένων αυτών συλλέγονται για νόμιμους σκοπούς και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR) και η εθνική νομοθεσία. Πριν από κάθε επεξεργασία τα υποκείμενα ενημερώνονται πλήρως και με διαφάνεια για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τυχόν τρίτους αποδέκτες των δεδομένων τους, τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων, τους τρόπους που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας κλπ.

Η παρούσα Γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει για τις γενικές αρχές που ακολουθούμε στην διαχείριση των δεδομένων σας σε περίπτωση που παραπέμπει στο παρόν κείμενο κάποια ειδική ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων ή στις περιπτώσεις που λαμβάνουμε τα δεδομένα σας χωρίς προηγούμενα να έχετε αγοράσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μας.

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας που απαιτούνται για κάθε υπηρεσία μας σας έχει κοινοποιηθεί ήδη πριν τη λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας μας.

Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας για ένα ερώτημά σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας πριν την πώληση ή τη λήψη μίας υπηρεσίας, χρειαζόμαστε κάποια δεδομένα σας για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε, διότι είναι στο έννομο συμφέρον μας να διευκολύνουμε τους καταναλωτές στις αγορές τους και στην απόλαυση μίας εξαιρετικής αγοραστικής εμπειρίας από τα καταστήματά μας.

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μετά την πώληση ή την λήψη μίας υπηρεσίας η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο της εκτέλεσης της μεταξύ μας συναλλαγής.

Στο έννομο συμφέρον μας είναι επίσης να σας ενημερώνουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας σας, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο κάποιας προηγούμενης συναλλακτικής μας σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον εσείς δεν μας δηλώνετε την αντίρρησή σας σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα μας, ειδικές ή γενικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες δικές μας ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες (χωρίς να διαβιβάζουμε σε αυτές τα δεδομένα σας) και διαγωνισμούς. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο εμπορικής επικοινωνίας μπορεί να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως Viber, WhatsApp κλπ, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας και ελέγχου του κόστους της επικοινωνίας μας. Στο έννομο συμφέρον μας είναι επίσης να επικοινωνούμε μαζί σας μετά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών για να ελέγξουμε αν το επίπεδο της εξυπηρέτησης, τόσο το δικό μας όσο και των συνεργατών μας, είναι το προσδοκώμενο από τους πελάτες μας.

Τέλος, κάποια δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεών μας, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή σε περιπτώσεις υποθέσεων ενώπιον ρυθμιστικών, διοικητικών ή Δικαστικών αρχών.

Ενημέρωση και Επικαιροποίηση Δεδομένων

Τα δεδομένα σας πρέπει να είναι ενημερωμένα ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ακόμα σας ανήκουν, όταν τα επεξεργαζόμαστε και για τον λόγο αυτό υποχρεούμαστε να τα διορθώνουμε όταν μας υποδεικνύετε ότι δεν είναι ακριβή ή έχουν αλλάξει.

Εμείς, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καταβάλλουμε προσπάθεια ώστε τα δεδομένα των πελατών μας να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της κάθε επεξεργασίας.

 

Είδος και αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Ανάλογα με την υπηρεσία που έχετε χρησιμοποιήσει σας έχει δοθεί και ανάλογη ενημέρωση για τα δεδομένα που συλλέγουμε καθώς και ποιοί μπορεί να είναι οι αποδέκτες εκτός από την εταιρεία μας. Τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σας έχουν γνωστοποιηθεί όταν λαμβάνετε μία υπηρεσία μας, όταν γίνεστε μέλος του LASER CLUB.

Όμως συλλέγουμε δεδομένα σας και με άλλους τρόπους. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι όλα ή κάποια από τα εξής:

– δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, δηλαδή το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνσή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), το κινητό ή σταθερό σας τηλέφωνο.

– δεδομένα που περιέχονται στην επικοινωνία σας μαζί μας, δηλαδή όλα αυτά τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας όταν ζητάτε κάποια πληροφόρηση, όταν επιστρέφετε προϊόντα, όταν εκφράζετε παράπονα κλπ.

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργαζόμαστε κυρίως εσωτερικά, πολλές φορές όμως χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, διαχείρισης εμπορικής επικοινωνίας και διαχείρισης αιτημάτων πελατών, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτησή σας και οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά να λειτουργούν υπό τις οδηγίες μας ως εκτελούντες την επεξεργασία και να τηρούν τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων σας.

Τα δεδομένα και σχόλια που συλλέγονται εξαιτίας της επικοινωνίας σας με την LASER CLUB , είτε μέσω αποστολής σχολίων ή αξιολόγησης για προϊόντα ή υπηρεσίες της LASER CLUB , είτε μέσω email, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων (όπως Facebook, Instagram κλπ.) και αφορούν ζητήματα που χειρίζεται το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, διατηρούνται για 2 έτη από την ημερομηνία επικοινωνίας και μετά ανωνυμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού) και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία μας

το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του που επεξεργαζόμαστε

το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και

το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, εφόσον δεν τα επεξεργαζόμαστε βάσει νομικής υποχρέωσης.

Τα ως άνω δικαιώματά του o πελάτης μπορεί ειδικότερα να ασκήσει, με τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία και ειδικά ο GDPR και ο ν.4624/2019, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Εφόσον ασκείτε το δικαίωμα στην πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο για να τα συγκεντρώσουμε. Τυχόν αντίγραφα των δεδομένων σας, σας κοινοποιούνται χωρίς κόστος, εκτός αν κρίνουμε ότι τα αιτήματά σας είναι επαναλαμβανόμενα και ασκούνται καταχρηστικά.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η LASER CLUB θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός σας εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του, ενώ αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίησή σας, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που ασκεί το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε οποτεδήποτε την παύση της αποστολής κάθε εμπορικής επικοινωνίας, σε ένα ή και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email, SMS ή Viber) είτε ως ανωτέρω, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2104441830, είτε πατώντας unsubscribe στη σχετική μας επικοινωνία με email.

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρεί και επεξεργάζεται η εταιρεία μας για έξι (6) μήνες, εκτός αν σας έχει γνωστοποιηθεί διαφορετικός χρόνος διατήρησης σε κάθε ειδικότερη υπηρεσία/επεξεργασία. Τα δεδομένα σας μπορείτε να αιτηθείτε να διαγραφούν ασκώντας και το ως άνω δικαίωμά σας. Τα δεδομένα εμπορικής επικοινωνίας τα διατηρούμε μέχρι να μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε οιαδήποτε τέτοια επικοινωνία.

Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την εταιρεία μας δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεών μας.

Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας

Για τις υπηρεσίες μας και την επικοινωνία μας μαζί σας δεν απαιτούμε την κοινοποίηση δεδομένων ειδικής κατηγορίας ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (όπως δεδομένα υγείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ).

Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας

Η εταιρεία μας, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά.

Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα σας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων αυτών, τις τεχνικές δυνατότητες της εταιρείας μας, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση η LASER CLUB , οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στη νομοθεσία.

Η LASER CLUB δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεσή σας.